21

Upadłość konsumencka – wyjaśniamy zasady

Zmiana przepisów dotycząca upadłości konsumenckiej, jaka dokonana została przed trzema laty przyniosła efekty. Z roku na rok coraz więcej osób nieprowadzących działalności gospodarczej korzysta z możliwości, jaką jest ostatnia szansa na uwolnienie się od długów. I to na korzystnych warunkach.

Sama upadłość konsumencka istniała w polskim prawie od dawna. Nowelizacja z 2015 roku jednak złagodziła nieco przepisy, otwierając szanse dla wielu na skorzystanie z tej możliwości. Głównie uproszczona została sama konstrukcja wniosku upadłościowego, obniżone zostały sądowe opłaty, wynagrodzenie syndyków. Wcześniej, bez likwidacji tychże barier skorzystanie z tego prawa było dla licznej grupy bankrutów niemożliwe. Dzięki zmianom prawie każdy wniosek rozpatrywany jest korzystnie. Chyba, że dłużnik znalazł się w tak trudnej sytuacji z własnej winy, na skutek rażącego niedbalstwa i z premedytacją.

Na ile upadłość konsumencka się opłaca?

Pozytywna decyzja sądu otwiera dostęp do wielu przywilejów, m. in. Jest to częściowe umorzenie wszelkich zobowiązań, o ile realizowany będzie ustalany w oparciu o możliwości finansowe dłużnika program spłat narzucony przez sąd w toku postępowania.

Przebieg postepowania

Dłużnik wskazuje wszelkie zobowiązania i cały majątek, nad którym nadzór sprawuje, ale nie może nim rozporządzać bez wiedzy syndyka. To on rozdziela środki uzyskane ze spieniężenia majątku bankruta na rzecz wierzycieli, jacy zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności. Jeśli dłużnika nie posiada majątku, jaki mógłby zostać spieniężony to spisywana jest lista wierzycieli (tzw. pełna lista). Kolejny etap to szczegółowy plan spłaty wierzycieli. Sąd analizując sytuacje majątkową, rodzaje zobowiązań i możliwości dłużnika, biorąc pod uwagę środki niezbędne jakie powinny zostać mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych swoich i rodziny, ustala harmonogram spłat, nie dłuższy niż 3 lata. Jeśli zobowiązany wywiąże się z plany, pozostałe długi zostaną umorzone. Dłużnicy znajdujący się trudnej sytuacji finansowej i życiowej mogą liczyć nawet na możliwość umorzenia bez planu spłaty.

Leave a Reply

Skorzystaj z usług księgowego
od 99 ZŁ
SPRAWDŹ